• Strona Startowa
  • Aktualności
  • Galeria
  • Kontakt

 

Sprawy związane z prowadzeniem Działalności Gospodarczej prowadzone są

 

przez Panią Marię Fik w pokoju nr 6.

 

tel. 61 429 50 71

 

Od 1 stycznia 2012 roku działa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, wszyscy przedsiębiorcy którzy prowadząi działalność mają bazpośredni dostęp do swojego wipsu i możliwość jego wydruku oraz zmiany.

Osoby chcące załozyć działalność gospodarczą mogą to zrobić elektronicznie w domu, a w Urzędzie tylko potwierdzić wpis lub tradycyjnie zgłosić w Urzędzie. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie CEIDG.

 

Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej do pobrania w dziale "Pliki do pobrania".

 

Wpis do EDG oraz zmiany dokonywane we wpisie prowadzone są bezpłatnie.

 

Wniosek o pozwolenie na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych również składa się u Pani Marii Fik.

 

 

K O M U N I K A T

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!


Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.
Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.
Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych
rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą
należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

  • 19:11:36
  • Sobota
  • 26lipca2014
on line: 15
odwiedziny: 528736